Elektronika, LED lacno
Live chat
Užívateľská zóna
Login - Email.adresa
Heslo
 
Nová registrácia
Zabudnuté heslo
Aktuálne články
TOPlist
Bleskozvody - detaily uloženia, vzhľadu a funkčnosti
27.02.2013 19:09
Vzhľadom na to, že sme sa pri mnohých stavbách stretli z veľkými nedostatkami, čo sa týka bleskozvodov a zvodov umiestnených v zemi, či základe dávame do pozornosti nasledovné :

1) čítajte projektovú dokumentáciu !!!!!!!! V projekte (alebo technickej správe) bleskozvodu je zvyčajne uvedené, do ktorej LPS (ochrannej triedy) je budova zaradená. Následne na to ľahko vypočítate, koľko zvodov má správne na budove byť, aj keby sa projektant pomýlil.
NEBERTE TO NA ľahkú váhu. Mnohé budovy spadajú pod technickú inšpekciu, ktorá vydáva protokol o úradnej skúške. Zbytočne tak predlžujete čas kolaudácie, alebo predražujete celkové náklady na správne fungujúcu bleskozvodnú sústavu (cestovné, opravy, dokončenie). Urobte to na prvý krát poriadne a vyhnete sa zbytočným nepríjemnostiam, pre ktoré to aj tak budete musieť dať na poriadok podľa platnej legislatívy a platných noriem STN EN 62305 ktoré platia už viac ako 3 roky.

2) platí tu, že : OBVOD budovy : vzdialenosť zvodov LPS = počet zvodov bleskozvodu.
Napr. LPS3 znamená každých 15m zvod do zeme, LPS4 každých 20m zvod do zeme. Napr. 50:15= 3,3. Pričom platí teoria súmernosti. Teda ak je budova štvorec, alebo obdlžnik, tak by mala mať 4 zvody, v každom rohu jeden. Vo veľmi výnimočných prípadoch (terénne problémy, blízka susedná budova a pod) je možné namontovať v TOMTO spomenutom prípade 3 zvody.

3) Tiež platí pre tých, ktorí umiestňujete zvody bleskozvodu pomocou obvodovej pásoviny 4x30, či viacnásobného FeZn drôtu 10mm do základov, že v prípade spomenutého príkladu 50m obvod.budovy je potrebné v každom rohu (4zvody) vyviesť bud pásovinu, alebo drôt 10mm na povrch pre pripojenie bleskozvodnej sústavy strechy.
Spomenutú pásovinu či drôt NIKDY NEUKLADAJTE do zeme, alebo na malé štrkové lôžko, ale vždy uložte do BETONU na dne základu (asi 5-10cm). Je to kvôli zamedzeniu vzduchu a šíreniu kyselín z pôdy a tým pôsobeniu na pozinkovanú časť sústavy. Takto by sa totiž mohlo stať, že po 10 rokoch sa môžu rapídne zhoršiť parametre bleskozvodu, kvôli hrdzi a oxidácii, ktorú zabezpečili alkalické prímesy pôdy.
© 2010-2015 Created by Feltech - Page system for own using.